רק להמחיש לכם את הבדלי הגישות שהיו בעבר. לפני 3 שנים בערך הייתי בכנס בלונדון בהן מדינות שיווקו שטחים לחיפושי גז ונפט.
נציג ממשלת ישראל הציג על המפה את שטחי הרישיונות הישראליים כאשר השטח שבמחלוקת כמובן מוצג ככזה שבמחלוקת, והוא לא שווק כחלק מהשטחים שישראל מציעה.
במפה של נציג ממשלת לבנון לא היתה התייחסות לשטח שבמחלוקת והשטח שבמחלוקת שווק כשטח לבנוני.
עכשיו נכנסים למו"מ ישיר. זה טוב. וזה עוד דבר שהיה נראה עד לא מזמן כלא מציאותי.