הגז הטבעי הוא לא רק מקור האנרגיה החשוב ביותר במשק האנרגיה הישראלי, הגז הטבעי הוא גם מקור האנרגיה החשוב ביותר בצמיחת משק האנרגיה העולמי. הנה כמה מספרים ונתונים שיעשו לכם סדר:
  1. על פי סוכנות האנרגיה הבינלאומית 35% מהצמיחה בביקוש העולמי לאנרגיה עד שנת 2040, יסופק באמצעות גז טבעי – יותר מכל מקור אחר. יש לכך סיבה וזה לא מקרי.
  2. הגז הטבעי נקי משמעותית מכל מקור אנרגיה פוסילי אחר ופליטת המזהמים כתוצאה מהשימוש בו נמוכה ביותר. למשל, פליטות תחמוצות הגופרית הנמוכה לעומת השימוש במקורות פוסיליים אחרים בכ-95-99 אחוז!
  3. בישראל הגז הטבעי הוא גם מקור האנרגיה הכלכלי ביותר.
  4. פליטת גז החממה בשימוש בגז טבעי עומדת על כמחצית מפליטות המזהמים בדלקים הפוסיליים האחרים. ישנה אבחנה חשובה בין פליטת מזהמים לבין פליטת גז חממה. מה שהורג וגורם לתחלואה סביב תחנות הכוח הפחמיות זה פליטת המזהמים לא פליטת גזי החממה. פליטת גז החממה על פי התיאוריות השונות מביאה להתחממות כדור הארץ. פליטת מזהמים היא בקונטקסט מקומי, פליטת גזי חממה היא בקונטקסט עולמי של כלל אוכלוסיית העולם.
  5. ישראל אמנם אחראית ל- 0.13% מפליטות גזי החממה בעולם שזה מעט מאד, ואין זה אומר שלא צריך להפחית את פליטת גזי החממה בישראל. אך חשוב להכיר את ההשפעה היחסית של משק האנרגיה הישראלי על הפרספקטיבה העולמית בנושא זה. הפחם המזיק חייב לצאת מכלל שימוש ומהר, כי הוא הורג, ולהחליפו בגז טבעי נקי.
  6. מאז תחילת הפקת הגז ממאגר תמר ירדו פליטות תחמוצות הגופרית והחנקן בישראל בכ- 62% ותחמוצות חנקן ב- 50% וזה כאשר שליש מהחשמל מיוצר עדיין מפחם. תחשבו מה היה קורה אם היו מפסיקים את השימוש בפחם, ולאחר מכן מסיבים כלי תחבורה לחשמל וגז טבעי – עד כמה האוויר שהיינו נושמים היה משתפר (וגם עלויות האנרגיה היו יורדות כמובן). אגב, רק הפחתת פליטות תחמוצות הגופרית והחנקן חסכה למשק בינתיים 14 מיליארד ש"ח בעלויות חיצוניות (שנגזרות בעיקר מכך שפחות אנשים נפעים מזיהום אוויר).
מדהים לחשוב שיש אנשים שעדיין מפקפקים בתועלת של הברכה הזו…