עיקר הנזק הסביבתי והבריאותי בישראל מזיהום אוויר נובע מפליטות של שני מזהמים עיקריים: תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן. עיקר הנזק מהם נגרם כתוצאה מייצור החשמל.
בדקנו בפרסומי המשרד להגנת הסביבה את מצאי פליטת המזהמים בכל רחבי הארץ והתוצאות שגילנו היו מדהימות.
כמעט 80% מפליטות תחמוצות הגופרית בישראל, הפליטות שגורמות את הנזק הגדול ביותר(!), מגיעות מאזור חדרה ואשקלון. .

ומה מייחד את אזור חדרה ואשקלון?

התשובה ברורה – תחנות הכוח הפחמיות.

בישראל יש שתי תחנות כוח פחמיות – האחת בחדרה והשנייה באשקלון.

על פי המשרד להגנת הסביבה, פליטות תחמוצות הגופרית באזור חדרה גבוהות פי 30 מהפליטות באזור חיפה!
מן הסתם לא תתפלאו לשמוע שמאז החל השימוש בגז טבעי חלה ירידה דרמטית בפליטות גם של תחמוצות הגופרית וגם של תחמוצות החנקן.
הנתונים בשקף שאתם רואים עכשיו נלקחו מפרסום רשמי של המשרד להגנת הסביבה: מאז החלה הפקת הגז מתמר חלה ירידה של יותר מ- 40 בפליטות תחמוצות גופרית וחנקן.
יש רק בעיה אחת: בחדרה ואשקלון בהן ממשיכות לפעול תחנות פחמיות פליטת המזהמים נשארה גבוהה.
ממחקר שנעשה בבית החולים "ברזילי" באשקלון עולה כי כל עלייה מתונה של תחמוצות חנקן גורמת לעלייה מיידית בשיעור הפניות לחדר המיון, כתוצאה מתחלואת לב. אתם קולטים? זה המחיר האמיתי של הפחם!

זיהום אוויר עולה הרבה כסף.