7.3 מיליארד ש"ח (!) אלו עלויות האנרגיה שנחסכו למשק (וגם לחשבון החשמל של כולנו) ב2020, עקב השימוש בגז (לעומת מצב בו לא היה שימוש משקי בגז). מה שמצטבר לחיסכון של 61 מיליארד ש"ח מאז החלה ההפקה בתמר. וזה בנוסף לקיטון הדרמטי בפליטות המזהמים והכנסות המדינה שגדלות כל שנה בזכות המעבר לגז.
מקור: "סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי" שפורסמה היום על ידי רשות הגז.