מחירי הגז הטבעי באירופה בשנת 2018 היו הגבוהים ביותר מאז שנת 2014 . מחיר הגז הממוצע בשנת 2018 בנקודות הסחר המרכזיות באירופה היה גבוה בכ-38%-28% לעומת מחיר הגז הממוצע בשנת 2017. עליית המחיר החדה ביותר ביבשת התרחשה אצל שתי מפיקות הגז המשמעותיות במערב אירופה – הולנד ואנגליה.

מחיר הגז הממוצע באנגליה (NPB) עמד בשנת 2018 על $8.1, עלייה של 38% לעומת המחיר הממוצע בשנת 2018. בהולנד (TTF) נרשמה קפיצה דומה של 38% במחיר הממוצע של הגז, אשר עמד בשנת 2018 על $7.9.

במהלך השנה מחירי הגז באירופה חצו מספר פעמים את רף $10 ונסחרו ברמה החודשית הגבוהה ביותר מזה 55 חודשים וזאת במקביל למסחר בחוזים העתידיים למסירת גז טבעי בחורף (רבעון ראשון 2019) שנסחרו במהלך ספטמבר בשיא של 10 שנים. לעומת זאת, מחירי הגז בישראל נשארים יציבים, ובמחיר תחרותי ואטרקטיבי בהשוואה בינ"ל של כ-5.4 דולר, עשרות אחוזים נמוך מהשווקים באירופה.

עליות המחירים בשנת 2018 באירופה משלימות מהלך עליות תלת-שנתי גלובלי בשווקי הגז הטבעי בעולם. בניגוד למגמת עליית המחירים בעולם, המחירים בישראל נשארו יציבים, זאת בהתאם לנוסחת ההצמדה בחוזה הגז של חברת חשמל שנוסחת ההצמדה בו נועדה לתת מענה לתנודתיות במחירי האנרגיה בעולם. להלן סקירה של התפתחות המחירים במקומות שונים בעולם:

אירופה:

אנגליה:

 • בשנת 2018 עמד מחיר הגז הממוצע באנגליה (NBP) על $8.1, עלייה של 38% לעומת המחיר הממוצע בשנת 2017. הממוצע השנתי הגבוה מאז שנת 2014.
 • בתחילת חודש מרץ נסחר הגז הטבעי באנגליה במחיר של מעל ל-$30, שיא של שני עשורים וזאת בעקבות גל קור שפקד את המדינה במקביל למחסור בגז זמין. לעומת זאת מחיר הגז הנמוך ביותר שנרשם במהלך השנה באנגליה עמד על $6.9.

הולנד:

 • מחיר הגז בממוצע בהולנד (TTF) עמד בשנת על $7.9, זינוק של 38% במחיר הגז לעומת מחיר הגז הממוצע בשנת 2017. הממוצע השנתי הגבוה מאז שנת 2014.
 • במהלך השנה נסחר הגז הטבעי בהולנד בטווח של $27.2 -$6.3. בדומה לסחר בגז טבעי באנגליה, גם בהולנד נרשם השיא בתחילת חודש מרץ.

להלן טבלה השוואתית המתארת את מחירי הגז באירופה לעומת מחיר הגז בישראל בשנת 2018. בכחול, מדינות בהן הפקה משמעותית של גז (מקור נתונים – משרד האנרגיה, Bloomberg):

 

התפתחות מחירי הגז בשנה וחצי האחרונות: מחיר הגז בישראל מול מחיר הגז במפיקות הגז הגדולות באירופה ($/MMbtu, מקור נתונים – בלומברג, משרד האנרגיה)

התפתחות מחירי הגז בשנה וחצי האחרונות: מחיר הגז בישראל מול מחיר הגז במפיקות הגז הגדולות באירופה ($/MMbtu, מקור נתונים – בלומברג, משרד האנרגיה)

מחירי גז בעולם: השוואה למדינות בעלות הפקה משמעותית מקומית של גז טבעי

מכיוון שאין משק גז אחד הדומה למשנהו ולכל משק גז מאפיינים ותתי-מאפיינים ספציפיים וייחודיים, בחלק זה של הסקירה נציג מחירי גז במדינות בעלות מאפיינים דומים לישראל על פי הקריטריונים הבאים: הפקת גז מקומית בכמות השווה או גדולה לכמות הגז המופקת בישראל, מדינות בהן קיימת הפקת גז ימית, מדינות בהן הפקה משמעותית של גז מקומי:

ארה"ב:

 • ארה"ב הינה מפיקת וצרכנית הגז הטבעי הגדולה בעולם. היקף הפקת הגז במדינה גדול פי 70 מהיקף הפקת הגז הטבעי בישראל.
 • מחיר הגז הממוצע במסוף הנרי האב בשנת 2018 עמד על $3.2, גבוה ב- 7% מהמחיר הממוצע בשנת 2017.

אוסטרליה:

 • אוסטרליה היא יצואנית נטו של גז טבעי. היקף הפקת הגז במדינה עומד על מעל ל- 110 BCM בשנה (פי 11 יותר מבישראל).
 • מחיר הגז הממוצע בנקודות הסחר העיקריות עמד בשנת 2018 על $6.3.

מצרים:

 • מצרים היא צרכנית הגז הטבעי הגדולה באפריקה, עם נתח של כ- 40% מכלל צריכת הגז הטבעי ביבשת.
 • מאז 2017 מחיר הגז עבור הפקת גז ממאגרים חדשים (למשל מאגר זור) הינו בטווח של 5.88$-4$.

תאילנד:

 • הפקת הגז המקומית בתאילנד עומדת על 39 BCM ומהווה שלושה רבעים מאספקת הגז במדינה.
 • מחיר הגז במהלך המחצית הראשונה של 2018 (עדיין לא פורסמו נתונים למחצית השנייה) הינו $6.67, עלייה של 13% לעומת מחיר הגז במחצית הראשונה של שנת 2017.