איך כל פעם מחדש אני נהנה לראות שצעקות וכותרות לא עומדות במבחן המציאות או אם תרצו, במבחן העובדות:
אתמול פרסם משרד האנרגיה כי שנת 2018 היתה שנת שיא בגביית תמלוגי הגז. 858 מיליון ש"ח נכנסו למדינה מתמלוגי הגז של מאגר תמר (שכבת המיסוי הראשונה).
מדובר בעליה של 10% לעומת השנה שעברה. כדי להבין את המשמעות סכום זה מהווה – 98% מסך הכנסות המדינה מתמלוגים ומשאבי טבע.
אני לוקח אתכם עם המחשבה הזו קדימה, תארו לכם, מה היו יכולות להיות הכנסות המדינה, אם היינו מפיקים כאן בשנה 20 BCM ואפילו יותר.
ללא כל המהומות, הצעקות והטעיית הציבור שהיו כאן, כבר יכולנו להיות שם.
בסוף השנה הזו מאגר לוויתן יחובר, היצוא יחל, היטל שישנסקי במאגר תמר ייכנס לפעולה כולל מס החברות שקיים כיום ויגדל בעתיד (החלק של התמלוגים הוא הקטן מבין שכבות המס), כל אלה יגדילו משמעותית את הסכום הנאה כבר עכשיו שהכניסה המדינה.
חשוב להזכיר שמדובר בסכום הכנסות שנוסף לחיסכון של מעל ל- 40 מיליארד שקל בעלויות האנרגיה של המשק מאז שפרויקט תמר החל לפעול וצמצום נזקי סביבה בהיקף הגבוה מ- 15 מיליארד ש"ח.
אין ספק שמדובר בתרומה כלכלית למדינה בהיקף משמעותי מאד ביחס למשק אנרגיה כל כך צעיר בשנים.