הישג משמעותי לתעשיית הגז הטבעי בישראל: ממחקר שערכה ענקית האנרגיה הבינ"ל בריטיש פטרוליום (BP) עולה כי קצב ההטמעה של הגז הטבעי בישראל הינו הגבוה ביותר בעולם בעשר השנים האחרונות – מ-2005 ועד 2016 – ושיעור הצמיחה השנתי הממוצע שלו עומד על 17.8%.
כמו כן מצביעים נתוני המחקר על כך ששיעור צריכת הגז הטבעי בישראל השתווה בתוך פרק זמן קצר לזה של שווקים בינלאומיים בעלי משקי גז טבעי מפותחים דוגמת ארה"ב, אנגליה והולנד.
בפרט, בשנת 2016 היה שיעור הצמיחה בישראל – 14.5% – הגבוה ביותר בעולם לאותה שנה. זאת בעוד ששיעורי צמיחה גבוהים נמדדו גם במדינות אחרות באירופה, בהן אנגליה – 12.2% וגרמניה -8.9%, ולעומת שוק הגז הרוסי שבו קיימת מגמת קיטון בצריכה של גז טבעי, צמצום של 8% בצריכת הגז במדינה משנת 2011.

ומהם אחוזי הצמיחה הצפויים בשנים הקרובות?

עד לסוף העשור איננו צפויים לראות חזרה על שיעור הצמיחה שאפיינו את משק הגז הטבעי בשנים האחרונות. הסיבה לכך היא חוסר הוודאות הרגולטורי ששרר במשק האנרגיה הישראלי בשנים האחרונות, שהביא לשנים אבודות ועיכוב בפיתוח תשתיות הפקת והולכת הגז מהמאגרים הימיים לישראל. כתוצאה מכך, מערכת הפקת הגז הנוכחית איננה יכולה לספק את כלל הביקוש לגז טבעי במשק הישראלי . ולא פחות מכך, יכולת האספקה הנוכחית איננה מאפשרת את המשך הטמעת השימוש בגז טבעי במגזרי ייצור החשמל, התעשייה והתחבורה.
שיעור הצמיחה האדיר בהטמעת הגז הטבעי בישראל בשנים האחרונות החל עם פיתוחו של מאגר הגז הטבעי "ים תטיס" ב-2004, אז צריכת הגז הטבעי בארץ עמדה על 1.10 BCM ומאז היא גדלה בהתמדה. לאחר שהושלם פיתוחו המוצלח של מאגר הגז הטבעי "תמר" בשנת 2013, המשק הישראלי המשיך ליהנות משעורי צמיחה גבוהים בצריכת הגז הטבעי, ובשנת 2016 צריכת הגז הטבעי במשק הישראלי כבר הגיעה ל-9.7 BCM.
זהו הישג מרשים לתעשיית הגז הטבעי ולמדינת ישראל, שכן בשנת 2016 למעלה משליש מצריכת האנרגיה במדינה התבססה על גז טבעי. צריכת הגז הטבעי במשק הישראלי צפויה להמשיך לגדול בשיעורים מרשימים, החל מסוף העשור הנוכחי, זאת אודות לאישור מתווה הגז שהוציא את משק הגז הטבעי המקומי מהקיפאון הארוך. אישור מתווה הגז אפשר את תחילת פיתוח מאגר לוויתן ואת מכירת מאגרי כריש ותנין לחברת אנרג'יאן היוונית שמתקדמת לקראת פיתוח מאגרים אלו.
במילים אחרות, מערכת אספקת הגז הקיימת בישראל כיום ושנאלץ להסתפק בה עד סוף העשור הנוכחי לא מאפשרת את המשך מגמת הצמיחה. רק כאשר תחל הפקת גז טבעי ממאגר לווייתן בשנת 2019, יחד עם כניסתם של מאגרי כריש ותנין זמן קצר לאחר מכן, אנו צפויים לראות שוב שיעור צמיחה גבוה בצריכה של גז טבעי.
לפיכך, בכדי לא לעצור את המגמה הצפויה, הרגולטור חייב לאפשר קידום מהיר של הקמת תחנות כוח חדשות מבוססות גז טבעי על חשבון תחנות כוח פחמיות, למתן את העלאת מס הבלו ולפעול להורדת חסמים בירוקרטיים המונעים כיום את חיבורם של מפעלים קטנים ובינוניים לרשת חלוקת הגז.