הסכם יצוא הגז שנחתם לפני כשנה בין שותפות לוויתן לבין חברת החשמל הלאומית הירדנית NEPCO, היווה קפיצת מדרגה ביחסים האסטרטגיים בין ישראל לירדן. קפיצת מדרגה זו היא פועל יוצא של מציאות חדשה באזור מזרח הים התיכון: מצד אחד, בזכות גילויי הגז הטבעי הגדולים, הפכה ישראל למדינה היחידה באזור שיש בראשותה רזרבות גז מוכחות בהיקפים הגדולים משמעותית מצרכי השוק המקומי שבה. מצד שני, מדינות באזור, כמו ירדן ומצרים, חוות משברי אנרגיה חריפים לצד היותן מובילות בציר הערבי המתון היוצא נגד השתוללות האסלאם הרדיקלי.
מציאות זו חידדה את ההבנה של יציבות המשטרים המתונים באזור חלק חשוב בביטחון הלאומי של ישראל. זאת בנוסף להכרה שסחר בגז טבעי ישראלי יכול להוות גורם מפתח להשגת יציבות ארוכת טווח ביחסים בין מדינות האזור שייהנו מפירותיו הכלכליים של סחר זה וכן לשיפור בביטחון האנרגטי.

הסכם הגז בין ישראל לירדן

היקף ההסכם בין חברת החשמל הירדנית לבין שותפות לוויתן הוא תקדימי ביחסים בין המדינות. מדובר בהסכם לאספקת 45 BCM של גז טבעי במשך 15 שנה בעלות מוערכת של כ- 10 מיליארד דולר. בגילום שנתי מדובר בהיקפי יצוא הגדולים פי יותר מארבע מהיקף היצוא השנתי הממוצע בין ישראל לירדן בעשור האחרון.
גז טבעי הוא מקור אנרגיה מרכזי לייצור חשמל בירדן
ירדן היא מדינה הדלה במשאבי אנרגיה מקומיים ולכן נדרשת לייבא כמעט את כל האנרגיה שהיא צורכת. כמו כן, במהלך השנים ירדן ביססה את ייצור החשמל בממלכה על גז טבעי, בשנת 2016 84% מהחשמל במדינה יוצר באמצעותו. באותה שנה חלקו של הגז הטבעי בתמהיל הדלקים הירדני הכולל עמד על כ- 35%. מדובר בנתון גבוה, במיוחד עבור מדינה שאין בה משאבים מקומיים משמעותיים של גז טבעי. למעשה, חלקו של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה הירדני בשנת 2016 היה גבוה יותר ממדינות בהן יש הפקה מקומית משמעותית של גז טבעי כמו: ארה"ב, אנגליה, קנדה ואוסטרליה.

משבר הגז של ירדן

החשיבות במקור אמין ויציב לאספקת גז מוכרת היטב למשק האנרגיה הידרני. לאחר שבשנת 2009 הגיע חלקו של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה הירדני לשיא של כ- 40% מסך צריכת האנרגיה במדינה, אספקת הגז הטבעי לממלכה נפגעה באופן אנוש והמשק המקומי נכנס למשבר של ממש.
הסחרור במשק האנרגיה הירדני החל בהקטנת אספקת הגז המצרי עקב "בעיות טכניות". הוא המשיך בשנת 2011 בירידה נוספת ומשמעותית באספקת הגז המצרי לירדן עקב התקפות טרור על הצינור שהוביל גז לירדן (וגם לישראל). בסופו של דבר, בשנת 2014 היצוא של גז מצרי לירדן כמעט התאפס, וחלקו של הגז הטבעי בייצור החשמל בירדן ירד ל- 7% בלבד.
השפעת המחסור בגז טבעי על המשק הירדני הייתה דרמטית. הפסקת הזרמת הגז המצרי, וכפועל יוצא הגדלת השימוש בתוצרי נפט יקרים להפקת חשמל, הביאה להכפלת ההוצאה על אנרגיה. השלטונות הירדנים אף פנו לקרן המטבע העולמית וביקשו הלוואה שתעזור למדינה להתמודד עם עלויות האנרגיה שהלכו והאמירו.

יוצאים מהמשבר – מוצאים מקור גז אמין ויציב

הירדנים, שהבינו כי אספקת הגז ממצרים לא תחזור, החלו לחפש אלטרנטיבות. מלבד המשא ומתן לרכישת גז משותפות לוויתן, הם קיימו משא ומתן עם קפריסין, אלג'יר, קטאר ואף עם עיראק. אולם בסופו של דבר החליטו ללכת על האופציה הישראלית שהייתה עדיפה כלכלית ולא פחות חשוב, אמינה יותר מבחינת האספקה וביטחון אנרגטי. בירדן הבינו כי למרות הסכסוך ארוך השנים עם ישראל, שהסתיים בהסכם השלום ב-1994, ישראל היא המקור האמין ביותר והיציב ביותר לרכישת גז טבעי הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך
המשמעויות הגיאופוליטיות הנובעות מכך שישראל היא המדינה היחידה באזור עם רזרבות גז המיועדות ליצוא לא מסתכמות בהסכם ירדן. בשנים האחרונות נחתמו מספר מזכרי כוונות עם גורמים שונים, מקומיים ובינלאומיים, הפועלים במצרים.

א-סיסי מוביל מהפכה במשק הגז המצרי

בדומה למשק האנרגיה הירדני, גם משק האנרגיה המצרי עובר בשנים האחרונות טלטלה אדירה. המשבר במצרים נבע מקיפאון ארוך שנים בפיתוח משק הגז המקומי עקב התנאים המסחריים הנחותים ששררו בו לאורך זמן רב מדי. הוא כמובן גם הושפע מחוסר היציבות הפנימית כתוצאה מההפיכות במדינה. בשנים האחרונות הוביל נשיא מצרים א-סיסי מהפכה של ממש ושיפר את התנאים המסחריים במשק הגז המצרי. פעולותיו של א-סיסי לצד התייצבות המשטר במצרים, הביאו לחידוש פעילויות החיפוש והפיתוח של שדות גז במדינה.

אך המשבר טרם הגיע לקיצו

אולם, גם גילויי הגז האחרונים במצרים, ובראשם מאגר הענק Zohr, לא מצליחים להוציא לחלוטין את מצרים ממשבר האנרגיה העמוק אליו נקלעה.
למרות שמסתמן שמצרים תצליח לספק את עיקר הביקוש המקומי לגז טבעי בטווח הקצר, קיימת חוסר וודאות רבה לגבי יכולתה לשמר את הישגיה האחרונים בפיתוח משק הגז המקומי לאורך זמן. זאת מכיוון שעיקר אספקת הגז במדינה מקורה במאגרים ישנים אשר יכולת הפקת הגז מהם מצטמצמת במהירות.
בנוסף, ההתפתחות במשק האנרגיה המצרי רחוקה מלאפשר אספקת גז מצרי לשני מתקני הנזלת הגז הקיימים במדינה. מדובר במתקני הנזלה ענקיים ויקרים שעומדים שוממים. חברות בינלאומיות השקיעו מיליארדי דולרים בהקמתם, אך לאור משבר הגז החמור, הופסקה בשנים האחרונות אספקת הגז אליהם. נכון להיום קיימת הבנה כי מקור הגז הזמין היחיד שבעזרתו מתקנים אלו יוכלו לחזור לפעילות מלאה הוא הגז הישראלי.
מהפכת הגז הטבעי בישראל נמצאת כיום בעיצומה ויש לה השלכות חיוביות נרחבות. היא מוזילה את עלויות האנרגיה במשק הישראלי, מפחיתה באופן דרמתי את זיהום האוויר ומבטיחה למדינה הכנסות אדירות ממיסוי רווחי הגז. אך מעבר לכך, למהפכת הגז הטבעי הישראלי יש השלכות חיוביות משמעויות גם בזירה הגיאופוליטית. היום, לראשונה מאז קום המדינה, נושא האנרגיה איננו נטל במדיניות החוץ של המדינה, הוא יתרון. יתרון ממנו ייהנו לא רק בישראל, אלא באזור כולו.