הדיון הציבורי העוסק בעתידו של משק האנרגיה בישראל סובב סביב מספר נושאים מרכזיים, אחד מהם הוא מחירו של הגז הטבעי בישראל. למרבה הצער, פעמים רבות השיח הזה ניזון ממידע חלקי או מוטעה, ובשל כך יש מי שחושבים כי "מחיר הגז בישראל כפול מהמחיר בעולם", מה שאף הוביל לטענות מופרכות כי מתבצע כאן "שוד גז" על חשבון הציבור.

אז בואו נעצור רגע ונעשה קצת סדר בדברים. ראשית כדאי לדעת שיש גיוון רב בין מחירי הגז במדינות השונות בעולם. הסיבה לכך היא השונות הגדולה במאפייני השווקים השונים. אחד האלמנטים המרכזיים המשפיעים על מחירי הגז קשור בסביבת ההפקה עצמה. ההבדלים בעלויות החיפוש והפיתוח, למשל, בין מאגרים יבשתיים לכאלו שבמים אולטרה עמוקים בדומה לאלו שנמצאו בישראל, עשויים להיות דרמטיים .

רק בארה"ב הגז עולה פחות

כדי להתמודד עם השונות הרבה במחירי הגז בעולם, יש לערוך השוואה מדויקת ככל האפשר, לכן השווינו את מחירי הגז בישראל למחיריהם במדינות שעומדות בתנאים הבאים:

  • כמות הגז המופקת במדינה שווה או גדולה מהכמות המופקת בישראל
  • הפקת הגז במדינה מתבצעת בים
  • רוב צריכת הגז במדינה מתבססת על הפקה מקומית

טבלת השוואה של מחירי הגז בישראל

מן ההשוואה עולה כי מחיר הגז בישראל הוא דווקא נמוך יחסית לרוב המדינות בהן מחיר הגז אינו מסובסד. למעשה, רק בארצות הברית מחירו של הגז לאורך זמן, נמוך יותר מאשר בישראל. ראוי לציין כי המחירים שנבדקו הם מחירים סיטונאיים, מחירים בפי-הבאר ומחירי "ספוט", ואינם המחירים ללקוח הסופי (אשר כוללים גם עלויות חלוקה, הפצה וכדומה).

בגלל התנודתיות האופיינית למחירי הגז בעולם בדקנו גם את מחירי הגז לאורך עשר שנים, וגם מן הבדיקה הזו עולה כי מחיר הגז בישראל נמוך באופן יחסי. אמנם במהלך תקופות קצרות בשנים 2009 ו-2016, בעקבות ירידה במחירי הנפט, חלה ירידה חדה גם במחירי הגז בשווקי אנגליה והולנד – אבל ביותר מ-80% מן הזמן מחירי הגז בישראל היו נמוכים ביחס לשווקים הללו. השוואה לשווקי תאילנד וברזיל מעלה כי בישראל מחיר הגז היה נמוך יותר בכל תקופת הבדיקה.

המסקנה: הגז הישראלי לא יקר כפי שנטען על ידי קבוצות מסויימות. הנתונים מראים כי סביבת מחירי הגז בארץ דווקא נמוכה מרוב המדינות שמשק הגז שלהן מבוסס על הפקה מקומית. גם במדינות בהן נכפו מחירי גז נמוכים, כגון בהודו, ארגנטינה ומצרים, הרגולציה הובילה להקפאה בפיתוחם של מאגרי גז, מה שהוביל למשבר באספקת אנרגיה ובעקבות כך לייבוא גז ממדינות זרות במחיר גבוה מאוד.