למה מתכוונים כשאומרים שהגז הטבעי תורם משמעותית להפחתת זיהום האוויר? בדיוק למה שרואים בגרף הזה:

הוא לקוח מפרסום שלנתוני המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) לשנת 2018 של המשרד להגנת הסביבה.

ומה כתוב בדוח?

1. פליטות תחמוצות הגופרית נחתכו ב- 70% מאז שנת 2012 (שנה בה היצע הגז הטבעי היה נמוך כתוצאה ממשבר הגז ועל כן צריכת הגז היתה נמוכה). פליטות תחמוצות החנקן צנחו ב- 54%.
2. הסיבות לכך: "עלייה בשימוש בגז הטבעי לייצור חשמל במקום השימוש בפחם, וכן מיישום של אמצעי הפחתה על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה". (קחו בחשבון שהשימוש באמצעי הפחתת פליטות המזהמים משימוש בפחם החלו לפעול באופן חלקי ובהדרגה רק משנת 2016, ולא על כל יחידות הייצור).
3. סיבה נוספת היא עלייה בשימוש בגז טבעי במשק, גם בסקטור התעשיה.
4. בתקופה זו חלה גם ירידה של 17% בפליטות גזי החממה.
נתונים אלו מקבלים משנה תוקף, כי באותה תקופה גדל ייצור החשמל בישראל ב- 10%. זאת אומרת שבישראל מייצרים יותר חשמל, אך מזהמים הרבה פחות.
לצערי נראה כי יש גורמים שעדיין חפצים בהמשך השימוש בפחם בישראל, זאת למרות שאין לכך שום סיבה. לא כלכלית, בטח לא סביבתית, וגם לא בשל הביטחון האנרגטי. החל משנת 2021 יהיו מחוברים לישראל שלושה מאגרי גז נפרדים, במערכות הפקה בלתי תלויות – שיוכלו לספק הרבה יותר אנרגיה מאלו הדרושים לצרכי ייצור החשמל של המשק. את תחנות הכוח הפחמיות אפשר די בקלות להפוך לדו-דלקיות, כך שכושר הייצור בפחם יישמר לחירום בלבד.