מבט על #שודהגז בישראל, בה כמעט תמיד מחיר הגז נמוך יותר (מלבד ארה"ב):
אלה הם מחירי הגז בעולם בפרספקטיבה של עשור.
ירוק – ארה"ב – נמוך מבישראל
כתום – הולנד (מייצג את אירופה) – כמעט תמיד גבוה מבישראל
תכלת – אסיה (LNG)
בתחזית רואים מדוע גז ישראלי צריך להגיע גם לאירופה ולאסיה.
מקור – Rystad Energy