מה זה עצמאות אנרגטית?

  1.  ב-2013 החלה הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר ומאז ירדה צריכת הדלקים הנוזליים (תזקיקי נפט כמו סולר, בנזין מזוט ועוד) שאינם לצרכי תחבורה ב-68% (!).
  2. הגז הטבעי מאפשר למשק הישראלי להתנתק מהתלות במקורות אנרגיה חיצוניים (ומזהמים) כמו נפט ופחם. ב-2017 גז כחול לבן היה אחראי ל-37% מכלל אספקת האנרגיה במשק.
  3. כשמאגר לוויתן ובהמשך כריש-תנין יפיקו גז, נוכל להפסיק לגמרי את השימוש בפחם בייצור החשמל, והשימוש בגז טבעי בתעשייה יוטמע. נוכל גם להעביר תחבורה כבדה לשימוש בגז טבעי, ומכוניות פרטיות לשימוש בחשמל (שיופק באמצעות אנרגיה כחול לבן).

להערכתי במהלך העשור הבא חלקו של הגז הטבעי בתמהיל הדלקים הישראלי יגיע ל – 60%. יהיו לכך השפעות כלכליות וסביבתיות חיוביות נרחבות, שלא לדבר על משמעויות גיאופוליטיות עמוקות. זאת המשמעות של עצמאות אנרגטית נרחבת למדינת ישראל.

הועלה במקור לפייסבוק:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207604992885244&set=a.1414031005575984&type=3&theater