ב- 31 במרץ 2013 החלה הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר, והמשק הישראלי נכנס לעידן חדש – עידן של אנרגיה ישראלית כחול לבן, עידן של אנרגיה זולה ונקיה.
אז כמה, אנחנו, הציבור הישראלי, הרווחנו ממהפכת הגז הטבעי ומהגז הטבעי שמופק ממאגר תמר?

על פי פרסומים רשמיים של משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי, מאז תחילת הפקת הגז ממאגר תמר ועד סוף שנת 2016 (עדיין אין נתונים לגבי שנת 2017), נחסכו למשק הישראלי כ-31 מיליארד ₪ וזאת בעלות אנרגיה בלבד. אם חושבים על זה מדובר על חיסכון ממוצע של כמיליון ₪ בשעה.

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, מאז החל השימוש במשק בגז הטבעי של מאגר תמר, ירדו פליטות תחמוצות הגופרית (SOX), שנחשב כמזהם בעל היקף הנזק הגדול ביותר במשק בקרוב למחצית.
בנוסף, פליטות תחמוצות החנקן, המזהם בעל היקף הנזק השני בחומרתו (NOX) ירדו בכ- 44%. למעשה אין פרויקט בודד בהיסטוריה של מדינת ישראל אשר תרם תרומה כל כך דרמטית לאיכות האוויר במדינה כמו פרויקט תמר.

לצמצום הדרמטי בפליטות המזהמים קיים גם ביטוי כלכלי

למה הכוונה? לתחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן לאוויר, יש השפעה נרחבת על בריאות התושבים. ממחקר שנעשה בבית החולים "ברזילי" באשקלון עולה כי עלייה בריכוז של 10 מק"ג\מ"ק של תחמוצות חנקן גורמת לעלייה מיידית של 6% בשיעור הפניות לחדר המיון, כתוצאה מתחלואה לבבית.

אז אם מסתכלים על עלות הנזק הכוללת שנחסכה מהציבור הישראלי בזכות כניסת הגז הטבעי מתמר, אנחנו מדברים שווי של כ- 9 מיליארד ₪ מאז החלה הפקת הגז מתמר.
למשק הגז גם תרומה משמעותית להכנסות המדינה, תרומה שעוד תגדל ותתעצם עם כניסתו של היטל שישינסקי לפעולה. וועדת שישנסקי למיסוי מאגרי הגז הטבעי בישראל קבעה כי מאגרי הגז הישראליים צפויים בממוצע להעביר למדינה כ- 62% מרווחיהם.

ישנם שלושה סוגי מס שמעבירות חברות הגז למדינה:
הראשון, תמלוגים ישירים שמועברים למשרד האנרגיה כתוצאה מההפקה.
השני, מס חברות שמשולם כדין למס הכנסה
השלישי, היטל שישנסקי שאמור לעבור לקרן עושר ייעודית שתקים המדינה.

בדקנו כיצד נראית גביית התמלוגים, השלב הראשון בלבד במערכת המיסוי הרב שכבתית הקיימת במשק הגז הטבעי הישראלי. מהבדיקה עולה כי מאז החלה הפקת הגז ממאגר תמר ועד לסוף שנת 2017, הכנסות המדינה מתמלוגי תמר בלבד הסתכמו בכ- 3.5 מיליארד ₪.

אם נחבר את כל הפרמטרים: תמלוגים, מס, היטלים, חיסכון וכו' , נקבל כי מאז תחילת הפקת הגז ממאגר תמר הרוויח המשק הישראלי לפחות 43 במיליארד ₪.
למה לפחות?
מכיוון שבחישובים שהוצגו כאן לא נלקחה בחשבון התמורה הרבה של פיתוח המאגר לתעשיה הישראלית, הן בפיתוח הידע והן בייצור רכיבים שונים לפרויקט במפעלים כחול לבן ולא לקחנו בחשבון את ההיבט הכלכלי של הירידה החדה בתלות המדינה בנפט ואת הרווחים של המדינה במישור הגיאופוליטי כפועל ישיר של גילויי הגז הגדולים והידוק היחסים עם המדינות השכנות.
וזאת רק התועלת הכלכלית ממאגר תמר, לא מכלל המאגרים שהתגלו בישראל