אמיר פוסטר השתתף בכנס שנערך ב 17.7.19 בפאנל שנקרא "מחזון למציאות היום שאחרי המתווה".

"החל משנת 2021 יכולת הפקת האנרגיה של תעשיית הגז הישראלית תהיה גבוהה מצרכי המשק הישראלי. וזאת באמצעות 3 תשתיות הפקה נפרדות ובלתי תלויות. כל גרם של פחם בו יעשה שימוש החל משנה זו הוא מיותר, הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט הכלכלי"