עכשיו (12.02.19) בקהיר, במסגרת כנס האנרגיה הגדול במצריים בכירים מנובל, אנרג'יאן וחברות בינלאומיות נוספות מדברים על שיתופי הפעולה האזוריים.