בעוד שמדינות "ירוקות" כמו גרמניה מגבירות את השימוש בפחם המזהם,
ישראל הופכת לכוכבת עולמית בהפחתת פליטות גזי החממה לנפש עם שיעורי הפחתה מהגבוהים בעולם.
מדוע?
פשוט, מעבר מאסיבי לשימוש בגז טבעי על חשבון הפחם.
בגרף: שיעור הפחתה לנפש מאז החל שימוש מאסיבי בגז בישראל.