על פי רשות החשמל מחיר החשמל צפוי לרדת בינואר ל- 43.15 אג'. ירידה של 20% מאז החלה הפקת הגז במאגר תמר בשנת 2013.
ומה היה מחיר החשמל עם הגז היה נשאר באדמה?
אם הינו נשארים עם תמהיל הדלקים משנת 2012 ("משבר הגז") – מחיר החשמל היה גבוה ב- 50% (!)
#שודהגז