בשעה שמתנגדי הגז מנסים לעצור חיפושי גז (כי כך פועלות המדינות הנאורות), בנורבגיה, אנגליה ואוסטרליה פתחו השנה לחיפושים שטחים בהיקף כולל של פי 4 משטח מדינת ישראל.
היקף השטחים שנפתחו באנגליה לבדה גדול פי 100 מהשטח שנפתח לחיפוש בישראל (ושם מחיר הגז גבוה יותר ומשלמים פחות מס).