בטח לא תיפלו מהכיסא אם אומר לכם שחג החירות מתקשר לי לחירות אנרגטית. ובנוגע לזה אנחנו בכיוון הנכון.
כיום 75-80 אחוז מייצור החשמל בישראל מבוסס על מקורות מקומיים – גז טבעי ואנרגיה מתחדשת. בשנה הבאה אנחנו כבר יכולים להיות סביב 85%, ואם תחנות הכוח הפחמיות יפעלו במינימום האמיתי שלהן נתקרב ל- 90% חירות אנרגטית.
פועל יוצא של חירות אנרגטית זו, הוא שכולנו נושמים אוויר הרבה יותר נקי.
חג חירות שמח