ריק פרי, שר האנרגיה של ארה״ב ביקר כאן כאורחו של השר שטייניץ והתייחס לייצוא הגז מישראל למצרים וירדן:
"…(אתם) על הסף להיות תורם משמעותי באזור הזה,
על הסף של היכולת לעבוד יחד עם המצרים והירדנים,
על סף היכולת לאגד את האזור הזה יחד בצורה שרק לפני חמש שנים, אנשים לא חשבו שהיא אפשרית."

 


צילם: אלי לוי הפקות