לוויתן החל להפיק גז והכנסות המדינה קפצו. וזה לפני שדיברנו על מסים ועל היטל ששנסקי מתמר שהתחיל להיות משולם.
יותר גז טבעי = יותר הכנסות למדינה