אם זה במקרה עבר לידכם, חשוב שתדעו שהודעת משרד האנרגיה אתמול על הפסקת השימוש בפחם בשנת 2025 היא לא פחות מדרמה. לאחר שכבר הוחלט בעבר להפסיק את השימוש בפחם עד שנת 2030, לאחר בדיקה מעמיקה החליט שר האנרגיה יובל שטייניץ לחסוך חמש שנים ולגמול את ישראל מהפחם המזהם מהר יותר.


חברים, במשך עשרות שנים התבסס משק האנרגיה הישראלי על השימוש בפחם, כמקור אנרגיה שהיווה את שדרת ייצור החשמל. לעניות דעתי – אפשר לקצר את הזמנים מעט אפילו יותר, אבל הקיצור הוא חשוב ועל כך אני מברך על הודעת המשרד.
לולא מציאת הגז הטבעי הנקי וכלכלי יותר מפחם בסדרי גודל, ולולא העמידה האיתנה של שותפות לוויתן בפיתוח המאגר כמו גם כריש תנין, לא ניתן היה לקבל החלטה זו. במילים אחרות – לולא מתווה הגז, לא ניתן היה לקבל החלטה זו.


אז מה הולך לקרות? תחנות הכוח הפחמיות יוסבו לשימוש בגז טבעי, וכושר הייצור הפחמי יישאר לשימוש בחירום בלבד. המשק הישראלי יעבור לשימוש באנרגיה מקומית בלבד – גז טבעי ואנרגיות מתחדשות. התוצאות של מהלך כזה הן כמעט בלתי נתפסות.


להזכירכם: ב-2012 עקב משבר הגז, השימוש בגז טבעי היה קטן מאוד והשימוש בנפט ובפחם לייצור חשמל היה עצום. לשם השוואה מאז ועד 2026 עם הפסקת עבודתן של תחנות הכוח הפחמיות, התמונה תראה כך:
1.ירידה של 98% בפליטות תחמוצות גופרית בסקטור ייצור החשמל
2. ירידה של 87% בפליטות תחמוצות חנקן בסקטור ייצור החשמל
3. ירידה של 53% בפליטות פחמן דו-חמצני לנפש במשק ייצור החשמל, ובכך למעשה רמת הפליטה לנפש תהיה נמוכה מהרמה עליה התחייבה המדינה בהסכם לשנת 2030 (!)


כלומר: רמות פליטות המזהמים (תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן) יהיו נמוכות מהרמות במערב אירופה, לאחר שבשנת 2012 הפליטות בישראל היו גבוהות פי 3-5.
שלא לדבר על כך ששווי ההחלטה המהוון של ההחלטה מוערך ב-16 מיליארד ש"ח לפחות.
מקווה שהצלחתי להעביר לכם את גודל הדרמה ואת העוצמות.