אתמול פרסם משרד האנרגיה כי במחצית הראשונה של 2019 נרשם שיא בגביית התמלוגים ממאגר תמר – 412 מיליון שקל (שיא הכנסות בעבור מחצית השנה הראשונה). אבל כמה כסף בסך הכול נכנס לקופת המדינה מאז שהתחיל לפעול מאגר תמר?

מבחינת תמלוגים – המספר הוא 4.8 מיליארד שקל. אבל חשוב להבהיר כי התמלוגים הם שכבת המיסוי הראשונה בלבד (והקטנה מבין שכבות המס לאורך חיי המאגר), כך שבעתיד ההכנסות יהיו גבוהות הרבה יותר. בנוסף – כבר היום לסכום הזה מתווסף סכום נוסף המוערך ב 4-4.5 מיליארד שקל שנגבו באמצעות מס החברות, כך שהיקף המיסוי הכולל מפעילות הגז הטבעי בישראל כבר עומד על סכום מצטבר של כ- 9 מיליארד ש"ח.

קחו בחשבון שזו רק ההתחלה. לקראת סוף השנה מאגר לוויתן יחובר, היצוא יחל, היטל שישנסקי במאגר תמר ייכנס לפעולה ובהמשך יחלו לפעול גם מאגרי כריש תנין. ההכנסות יהיו גדולות בהרבה, וזה בלי לקחת בחשבון חיסכון של מעל 46 מיליארד שקל בעלויות האנרגיה של המשק מאז שפרויקט תמר החל לפעול, וצמצום נזקי סביבה בהיקף גבוה מ- 15 מיליארד שקל.

אני לוקח אתכם עם המחשבה הזו קדימה, תארו לכם מה היו יכולות להיות הכנסות המדינה, אם היינו כבר מפיקים כאן 20 BCM בשנה ואפילו יותר (לעומת 10-11 BCM כיום). ללא כל המהומות, הצעקות והטעיית הציבור שהיו כאן, כבר יכולנו להיות שם.

הפוסט נכתב במקור בפייסבוק –

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2315296545449421&set=a.1414031005575984&type=3&theater