היסטוריה (!) שברון הפכה לשותפה בכירה במהפכת האנרגיה הישראלית.
לפני זמן קצר בוצעה הסגירה הסופית של העסקה ולראשונה שחקן בסדר גדול שכזה נכנס לפעילות עמוקה כל כך במשק האנרגיה הישראלי.
קשה למצוא את המילים שיתארו מהלך כל כך חשוב ודרמטי בעבור שוק האנרגיה הישראלי ובעבור פיתוח משק האנרגיה האזורי. יכולת מימוש הפוטנציאל האנרגטי של מדינת ישראל ושל האזור עלתה דרמטית.
אין הבעת אמון גדולה יותר בעבור משק האנרגיה הישראלי.
נובל אנרג'י – רספקט על מהפכת האנרגיה הישראלית. תודה רבה!
שברון – ברוכה הבאה