יותר מ-130 מיליארד ש"ח (!) חיסכון בנזק סביבתי (ובריאותי) מאז החלה הפקת הגז ממאגר תמר.
המספר הפסיכי הזה מתאר כמה נזק נחסך כתוצאה ממעבר מפחם ונפט לגז טבעי.
לראשונה הציג אתמול יו"ר רשות הגז את הנתון בצורה פומבית שכזו.
דמיינו כמו עוד יכול להיחסך כשנפסיק להשתמש לגמרי בפחם.