העולם משווע לגז טבעי ועל ישראל לסייע למאמץ הגלובלי. לאור זאת, המהלך שעליו הכריזה שרת האנרגיה חשוב ומבורך. ישראל מתבלטת בימים אלה כאי של יציבות אנרגטית וזוכה לשבחים מבכירי תעשיית הגז הטבעי בעולם על פיתוח המאגרים, הייצוא האזורי המוצלח והשמירה על יציבות המחירים.

במים הכלכליים של ישראל קיים פוטנציאל משמעותי לגילוי גז טבעי נוסף, כולי תקווה שחברות גלובליות חדשות ייכנסו לפעילות חיפוש בישראל.