מאז שהוקמה, הסתמכה מדינת ישראל על מקורות אנרגיה מיובאים כגון פחם ודלקים נוזליים על מנת לספק את צרכי האנרגיה המקומיים. הייבוא הגיע לשיא בשנים הראשונות של המאה הנוכחית, אולם גילויו של מאגר הגז הטבעי ים תטיס בשנת 1999 והשלמת הפיתוח שלו בשנת 2004 הביאו לשינוי במגמה: לראשונה התחלנו להשתמש בגז טבעי כחול לבן כמקור אנרגיה, ועל אף שמדובר היה במשאב מוגבל למדי באותה עת וישראל המשיכה לייבא גז מארצות שכנות, הרי שמאגר ים תטיס סימן את תחילתו של עידן אנרגטי חדש לישראל: אנרגיה מתוצרת מקומית.

הצעד הבא בדרך לעצמאות אנרגטית היה גילוי מאגרי גז נוספים בישראל, ובראשם תמר ולוויתן. הכמות האדירה שהתגלתה בשנים 2009 ו-2010 הפילה את האסימון באופן סופי: ישראל מסוגלת להתבסס על גז כמקור אנרגיה עיקרי.  ואכן, בטווח זמן קצר יחסית של עשור וקצת (זמן קצר בעולם האנרגיה), הגיע חלקו של הגז הטבעי בצריכת האנרגיה של מדינת ישראל ליותר משליש. מדובר בהצלחה בלתי רגילה. וכיום חלקו של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה של מדינת ישראל, דומה לחלקו של הגז הטבעי בשווקי גז טבעי מסורתיים בני עשרות שנים כמו למשל ב: ארה"ב, אנגליה והולנד. יחד עם זאת, עם פיתוח מאגר לוויתן וכריש-תנין, חלקו של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה של מדינת ישראל צפוי להגיע במהלך העשור הבא לכ- 50 עד 60 אחוז.

יתרונות הגז הטבעי

מדינת ישראל אמנם טרם הגיעה לעצמאות אנרגטית מלאה, אולם כבר היום ניתן להצביע על חיסכון עצום בעלויות האנרגיה שלנו. מאז תחילת המעבר לשימוש בגז טבעי ועד היום, המשק הישראלי חסך כמעט 50 מיליארד שקלים, תוך הפתחה משמעותית בצריכה מזוט וסולר, וזה מבלי להזכיר את התועלת שבמיסוי רווחיהן של חברות הגז עבור המשק או על הצמצום המשמעותי בפליטת גזים מזהמים אל הסביבה.

זאת ועוד – בנוסף לחיסכון הכלכלי למשק והתועלת הסביבתית כתוצאה מהשימוש ההולך וגובר בגז טבעי כמקור אנרגיה, המשק הישראלי כיום הרבה פחות תלוי במקורות אנרגיה מחו"ל. למעשה, לאחר שיושלם פיתוחו של מאגר לוויתן, בסוף שנת 2019, תשתית ההפקה של הגז הטבעי בישראל תוכל לספק לכלל המשק הישראלי את כל כמות האנרגיה הדרושה לו, כולל ייצור חשמל ותעשייה.

בדרך לעצמאות אנרגטית עוצרים לתדלק

הסקטור היחיד במשק אשר עדיין תלוי באופן מלא בנפט הוא סקטור התחבורה. מס הבלו עבור הגז הטבעי הוא אחד הגבוהים בעולם, ויש לקוות שבעתיד הלא רחוק נראה גם שינוי מגמה בנושא הזה ומעבר לשימוש בגז טבעי גם ברכבים שלנו במקום הדלק היקר והמזהם.

בשורה התחתונה, אנחנו בדרך הנכונה לעצמאות אנרגטית. אישור מתווה הגז אפשר למשק הגז הטבעי לצאת מקיפאון רב שנים והפיתוח של משק הגז הטבעי חוזר לכיוון הנכון.  יחד עם זאת, על מנת שהשימוש בגז טבעי בישראל יהיה אופטימלי, ממשלת ישראל צריכה להחליט במהרה על צעדים להקטנה דרמטית של השימוש בפחם, לטובת שימוש בגז טבעי שהוא כלכלי יותר והרבה יותר סביבתי. כמו כן, המדינה צריכה למתן משמעותית את צעדיה המתוכננים בנוגע להעלאת הבלו על גז טבעי לתחבורה. כך תוכל המדינה למקסם את השימוש בגז טבעי ומכאן גם את יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים.