עד כמה חשובה תעשיית הגז הישראלית למשק? אני לא חושב שראיתי בעשור האחרון דוח דירוג של סוכנויות הדירוג הבינלאומיות ללא התייחסות חיובית למשק הגז הישראלי.
הפעם זאת חברת S&P שמציינת באישרור הדירוג של ישראל (למרות הקורונה) את חשיבות הפיתוח במשק הגז הישראלי ויצוא הגז שיתמכו בחשבונות החיצוניים של ישראל (חשבון השוטף של מאזן התשלומים).