אני יודע שאין לכם כוח לקרוא את כל הדוח של המשרד להגנת הסביבה, אז הנה מה שלדעתי כדאי לדעת:
1. מאז שהחל מאגר תמר להפיק גז טבעי (2013) והשימוש בו התרחב על חשבון פחם, סולר ומזוט, הצטמצמו פליטות תחמוצות הגופרית (SOX) במשק ב- 78%. פליטות תחמוצות החנקן (NOX) הצטמצמו 58%.
2. הסולקנים שהותקנו במיליארדי ש"ח בתחנות הפחמיות אמנם עוזרים, ועדיין – 74% מפליטות תחמוצות הגופרית המדווחות למפל"ס מקורן בתחנת הכוח הפחמית בחדרה. כן כן, מה ששמעתם. וקרוב ל- 50% מכלל פליטות תחמוצות החנקן של המפעלים בארץ מקורן בתחנות הכוח הפחמיות בחדרה ואשקלון. חייבים להיגמל מפחם!
3. זוכרים את פאניקת הנישוב? את האנשים שכל כך הופחדו שהם התפנו מביתהם? אז ככה – באותה תקופת הרצה של אסדת לוויתן שנמשכה שבועיים, נפלטו תרכובות אורגניות נדיפות בהיקף של 0.15% מסך הפליטות בדוח המפל”ס. כלום מכלום, וכל הסיפור של שומרי הבית במספר אחד.
4. זוכרים את ההיסטריה סביב אסדת תמר? אז בעקבות השלמת התקנת מערכת השבת פליטות – ירדו בתמר הפליטות ב-98%. המשמעות: סך כל הפליטות של תעשיית הגז הפכה לזניחה לחלוטין. (ראו גרף בתגובות).
בקיצור, כל מי שבאמת אכפת לו מאיכות סביבה צריך להבין מכאן על מה חשוב להילחם: להפסיק את השימוש בפחם, ויפה שעה אחת קודם.
(הגרף מתוך הדוח שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה)