אחרי השתפ המדהים עם המצרים והירדנים בזכות הגז הטבעי, עכשיו גם האירופאים רוצים לחזק את היחסים עם ישראל.
המעצמה הבאה שתבוא לחזק את היחסים עם ישראל היא סין. שם יצטרכו גז טבעי גם בעוד 100 שנה. לכן עכשיו צריך לשים גז – לעשות את כל המאמצים האפשריים כדי לגלות את כלל הפוטנציאל שטמון כאן.

ייתכן שזו תמונה של ‏טקסט שאומר '‏y net אחרונות ידיעות מדיני < מדיני פוליטי חדשות לאיחוד גז לייצוא הסכם על חתמה ישראל ייחודי" פעולה "שיתוף האירופי:‏'‏

ההיגיון הכלכלי, הסביבתי והגיאו-פוליטי חזק מהכל.
מבחינה לאומית אנחנו עדיין רחוקים ממיצוי הפוטנציאל האנרגטי האדיר שקיים אצלנו. פוטנציאל שכאשר ימומש יביא לתמורות כלכליות וסביבתיות אדירות לישראל, לאזור, ולמדינות רבות נוספות