2015: מתנגדי הגז: ״מצרים לא צריכה את הגז שלנו… זה תרגיל… לשמור את הגז באדמה."
2021: ביקור נדיר של שר האנרגיה המצרי. מצרים וישראל מובילות פורום אזורי. לישראל חלק חשוב בביטחון האנרגטי המצרי. מוכרים לירדן. פרויקט גז זול לחשמל בעזה.
בקיצור: הגז משדרג לנו את היחסים הגיאופוליטיים