בנובמבר 2012 קבעה ועדת צמח, ועדה בין משרדית שבחנה את מדיניות ממשלת ישראל בנושא הגז הטבעי, כי פתרונות מבוססי גז טבעי יכולים לשמש כתחליפים לשימוש בנפט בתחום התחבורה. כמו כן קבעה הועדה כי ניתן להתחיל בהטמעת תחליפים אלה תוך שנתיים-שלוש, ובשנת 2013 מונתה ועדה בין משרדית נוספת שתכליתה גיבוש מתווה מיסוי שיאפשר למדינה לזנוח את הנפט המזהם.

כלי רכב המונעים בגז טבעי מזהמים פחות

קביעות אלה אינן מפתיעות בהתחשב בכך שהטמעה של גז טבעי בתחבורה תוביל להפחתה ניכרת בזיהום האוויר. התחבורה נחשבת למקור הזיהום העיקרי במרכזי הערים בארץ ואחראית לרבע מנזקי זיהום האוויר בישראל כולה. על פי הערכות משנת 2012, מחיר הנזקים הללו מסתכם ב-4.5 מיליארדי שקלים מדי שנה (כיום המחיר כנראה אף יותר גבוה). גז טבעי הוא הרבה יותר נקי מתזקיקי הנפט המשמשים לתדלוק רכבים, וגם יותר זול. אם נוסיף לכך את העובדה כי התבססות על גז טבעי כחול לבן תוביל גם לצמצום התלות הישראלית בנפט ולחיזוק הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, הרי שלכאורה עמדנו ב-2012 בפתחו של עידן חדש בתחום התחבורה. אך לצערנו המילה לכאורה היא מילת המפתח כאן. חזונה של ועדת צמח עדיין רחוק ממימוש והתשובה לשאלה 'מה צופן לנו העתיד הנראה לעין בנושא הגז הטבעי לתחבורה?' היא קודרת למדי.

רוצים גז טבעי? תשלמו

הועדה הבין משרדית שמונתה ב-2013, ועדת מיסוי ירוק 3 שמה, קבעה כי מס הבלו אותו יאלץ לשלם צרכן שישתמש בגז טבעי לתדלוק רכבו יגדל בשיעור בלתי נתפס של 13,540%, כלומר פי 135 משיעור המיסוי הנוכחי, זאת בנוסף למס שמשלמים ספקי הגז. משמעות נתון זה היא שעד 85% מהמחיר לצרכן ילך לתשלום מיסים. אם נוסיף גם הוצאות על שיווק ועלויות תשתית נראה שהנתח של הגז עצמו בתוך המחיר הכולל יהיה נמוך מ-10%. כזכור, הממשלה החליטה והצהירה על עידוד צריכה מקומית של גז טבעי. מיסוי על גז לתחבורה שהוא גבוה פי 2-10 משאר מדינות העולם לא ממש עולה בכנה אחד עם הצהרה זו.

הועדה אמנם המליצה שהמס יעלה בצורה הדרגתית החל מ-2020, אולם אם לוקחים בחשבון את העיכובים בפריסה של רשת החלוקה, אין לשנתיים אלה משמעות רבה. בסופו של דבר מדובר בהמלצות חריפות ביותר וההשלכות הצפויות חמורות בהתאם. בתנאים אלה, אף צרכן לא ירצה להשקיע בהסבת רכבו לשימוש בגז טבעי ולאף משקיע לא תהיה מוטיבציה לשים את כספו בהקמת תשתית לתדלוק בגז. אם רשות המיסים לא תשנה כיוון, תכנית הטמעת הגז הטבעי בענף התחבורה הישראלי תרד כנראה לטמיון.