אני לא יודע אם אתם מצליחים להבין את המשמעות העצומה של מה שקרה אתמול באיחוד האירופי בהקשר של הגז.
אז חשוב לי להסביר ב-9 נקודות פשוטות:
1. האיחוד האירופי בעצם מוביל היום את מאבק האקלים.
2. לצורך זה יש מערך שלם של דירוג תעשיות כשהמטרה היא צמצום פליטות.
3. אקטיביסטים בשקל וטהרנים למיניהם מנסים להכליל את הגז עם דלקים פוסילים ממש מזהמים. צעקות זה בזול.
4. האיחוד האירופי למעשה הבין את מה שהיה ברור לכל איש מקצוע שפוי: כדי לנצח במאבק האקלים צריכים להיות מציאותיים. צריך תכנית מעשית שתאפשר להדליק אור ולחמם בתים ולנוע בתחבורה, אבל תפחית פליטות.
5.. הפחם, הסולר והמזוט – אלה דלקים פוסילים מזהמים מאוד. כשהגז יחליף אותם, זיהום האוויר ופליטות גזי החממה יצנחו בעשרות רבות של אחוזים (כפי שקרה בישראל בשנים האחרונות).
6. למעשה, ההצהרה שכוללת פרויקטיי גז בקטגוריית ״אנרגיה ירוקה״ לצורך השקעות פיננסיות, היא הכרה חד משמעית של האיחוד האירופי בחשיבות הגז לצמצום פליטות גזי החממה בעולם.
7. הכרזה זו לצד התלות בגז הרוסי, יוצרות מוטבציה אדירה לחפש מקורות גז חדשים לאירופה.
8. מדינות כמו אנגליה ונורווגיה כבר מרחיבות את חיפושי הגז שלהן.
9. ישראל צריכה לעשות זאת גם, ובפול-גז (סליחה על משחק המילים). בניגוד לטהרנים מסוימים שניסו לצעוק שהוא חלק מהבעיה בלי להבין מהחיים שלהם, בעשרות השנים הקרובות הגז הטבעי הוא חלק משמעותי מהפיתרון למשבר האקלים.