דוח חדש של המשרד להגנת הסביבה: 79% מהפחתת פליטות גזי החממה בישראל היא בזכות מעבר לשימוש בגז טבעי במקום הפחם (!)
קיים יעד להפסקת השימוש בפחם עד שנת 2025 – אך ניתן לצמצם עוד ב- 40% את כמות הפחם בה ישראל מתכוונת להשתמש עד אז.
טירוף שארגוני סביבה לא מתייחסים לזה כבעיה סביבתית מספר 1