למרות שהקיץ בפתח, ובאירופה הטמפרטורות עולות, מחירי הגז הטבעי ממשיכים להיות גבוהים בעשרות אחוזים יחסית לישראל. באוסטרליה למשל, שהיא מעצמת גז, המחירים גבוהים מבישראל בלמעלה מ 20%.
(בגרף – השוואת מחירים בין ישראל לבין מדינות מערביות מפיקות ומדינות שאינן מסבסדות את מחירי הגז).