נראה שכולם מתעסקים באנרגיה שנשתמש בעוד 30 שנה. זה חשוב. אבל מה עם כאן ועכשיו?
הפחם אחראי למעל 40% מפליטות המזהמים וגזי החממה בארץ. מטורף!
ניתן לצמצם מיידית את זיהום הפחם. מעבר לגז יצמצם 90% מהמזהמים ובחצי את גזי החממה.
פעילי סביבה, תתעוררו! נתונים קודמים לטרנדים.
לעוד נתונים:
כאן