חמש מסקנות חשובות מדו"ח איכות האוויר שפרסם איגוד ערים שרון כרמל:
1. ב-2013 החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר, ועד 2020 ירד השימוש הארצי בפחם בחצי. הצמצום הזה, במקביל להתקנת הסולקנים, הביא לירידה של כמעט 80% בפליטות תחמוצות הגופרית ותחמוצות החנקן באורות רבין.
2. למרות הירידה הדרמטית, ב-2019 פליטות המזהמים מתחנת הכוח בחדרה (אורות רבין) עדיין היו גבוהות פי 8.5 מכלל פליטות המזהמים של התעשיה במפרץ חיפה (תארו לכם עד כמה הזיהום היה חמור לפני כן).
3. מעבר לשימוש מינימאלי בפחם יאפשר שוב לחתוך בחצי את הכמויות – זה אפשרי כיום הודות למאגר לוויתן. יש מספיק גז ומספיק יתירות אנרגטית.
4. ואם כבר מדברים על האפשרות להפסיק את הזיהום המטורף הזה – אז מאז שהחל לוויתן לפעול נרשמו 0 אירועי חריגה בפליטות בנזן. זאת לעומת 233 אירועים חריגים בזיהום אוויר שנרשמו בפרדס חנה בין 2008-2011, לפני שהחלו להפחית את השימוש בפחם בצורה משמעותית.
5. לראות את הנתונים האלו ולחשוב על אותם אנשים שניסו למנוע את כניסת הגז הטבעי (שמציל דה-פקטו חיים של אנשים), ועוד מסיבות לכאורה סביבתיות. הזיה.