המודעות הגוברת בעולם להקטנת פליטת המזהמים דוחקת הצידה את השימוש בפחם המזהם לטובת השימוש בגז טבעי.
בשנת 2019 הגז הטבעי סיפק יותר משליש מהגידול בביקוש העולמי לאנרגיה. יותר מכל מקור אנרגיה אחר.
הפחם לעומת זאת – היה מקור האנרגיה היחיד שהשימוש העולמי בו צומצם.