לאחרונה פורסמו שמותיהן של החברות הבינלאומיות אשר הגישו למשרד האנרגיה בקשות  לקבלת רישיונות לחיפוש גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל. לצד שמות המוכרים לציבור הישראלי כמו חברת אנרג'יאן היוונית, בעלת הזכיונות להפקת גז טבעי ממאגרי כריש ותנין, היו גם…