ריק פרי, שר האנרגיה של ארה״ב ביקר כאן כאורחו של השר שטייניץ והתייחס לייצוא הגז מישראל למצרים וירדן: "…(אתם) על הסף להיות תורם משמעותי באזור הזה, על הסף של היכולת לעבוד יחד עם המצרים והירדנים, על סף היכולת לאגד את…