בפוסט הקודם הפרכתי שלושה מיתוסים נפוצים הנוגעים לגז הטבעי ולמשק הגז הישראלי. בפוסט הנוכחי אתייחס לשתי טענות נוספות ואראה כי גם הן ריקות מתוכן. טענה: מתווה הגז הוא "שוד גז" המתנגדים למתווה הגז טוענים כי רווחיהן של חברות הגז באופן…