למי שחושב שקידוחי הגז בישראל התחילו רק בעשור האחרון, אז זהו, שזה די הפוך. כרגיל – יש נראטיבים ויש מספרים.