הנה משהו שמסדר את הראש בעניין הגז ואיכות סביבה:
בשנת 2013, כשעוד השתמשו בהרבה פחם ותזקיקים, ייצור החשמל גרם ל-88% מסך פליטות תחמוצות הגופרית במשק, ל- 60% מסך פליטות תחמוצות החנקן ול- 40% מסך פליטות החלקיקים.
מאז – ייצור החשמל בגז כמעט והוכפל.
בשנת 2019 ייצור החשמל כבר אחראי ל 55% מפליטות תחמוצות הגופרית במשק (כולם מתחנות הכוח הפחמיות), ל- 36% מפליטות תחמוצות החנקן (רובם בתחנות הפחמיות) ול- 8% מפליטות החלקיקים (רובם בתחנות הכוח הפחמיות).
בשורה התחתונה – גם מייצרים יותר חשמל, גם במחירים נמוכים יותר וגם נכנס כסף למדינה ממיסים גבוהים על הגז.
אגב, בשנת 2019 30% מייצור החשמל במשק עדיין התבסס על הפחם – כך שהיום אפשר באופן מיידי לצמצם כמעט בחצי את הייצור לעומת שנת 2019 ושוב להוריד את פליטות המזהמים באחוזים ניכרים. לפחם אין שום הצדקה – לא אנרגטית, לא כלכלית ובטח שלא סביבתית.